heder serbain papers 001

Историјски архив Ваљево

logoA4 web„Гласник” је годишњак Међуопштинског историјског архива Ваљево. Објављује претежно текстове из локалне историографије. Први број је изашао 1966. године и од тада, у континуитету, излази и данас. Штампа се у формату B-5, на бездрвној хартији и брошираном повезу. Финансира се из буџета града Ваљева.